Ekoizpen gorabeherengatiko kontratuen iraupenari buruzko akordioa

158

SUkaldari eTA GARbitzaileak. Ekoizpenagatiko kontratuaren iraupenaren luzapena sinatu dugu, bakante berrien sorrera eta adinagatiko jardunaren murrizketaren baldintzapean