LABek Nafarroako Hezkuntza Departamentuari eskatu dio sindikatuekin eztabaida ditzala Lanbide Heziketa antolatu eta integratzeko Lege Organikoaren onarpenaren lan-ondorioak

491

Lanbide Heziketari buruzko Lege berria Senatuan onartu ostean, aste honetan gauzatuko dena eta 591 kidego zaharreko irakasleei eragingo diena (Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoei), Nafarroa Garaiko LAB sindikatuan uste dugu lehenik eta behin ezagutu behar dugula zein den Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen kidegoaren egungo egoera eta bilakaera, ondoren Nafarroako Foru Erkidegoan har daitezkeen irtenbideetan eragiteko.

Bigarren Hezkuntzako irakasleek unibertsitateko titulazio akademikoa izan behar dute -Diplomatura, Lizenziatura edo Gradua-, 4. mailarekin edo goragoko Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalarekin (LKKN) bat datorrena. Orain arte, LKKNko 3. maila zuten pertsonek oposizioetara edota zerrendetara aurkezteko aukera zuten 777/1998 Errege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorraren bidez. Bertan zehazten da espezialitate bakoitzeko lau deialdi ezartzen zirela irakasle teknikoak dagokien oposiziora aurkeztu ahal izateko. Horri guztiari gehitu behar zaio espezialitate horietako hamar salbuetsita zeudela Errege Dekretuak eskatzen dituen lau deialdi horietatik; izan ere, LKKNko 4. maila duten pertsona batzuek ez baitute irakaskuntza-mota hori emateko ezagutza eta trebetasun praktikorik.

Nafarroako Foru Komunitatean ez ziren ezarri aipatutako lau deialdiak espezialitate gehienetan, eta ez dakigu Lanbide Heziketako Lege berriak zenbat bitarteko irakasleri eragiten dion. Horregatik, Hezkuntza Departamentuak jakinarazi beharko digu sindikatu guztiei zenbatekoa den irakasle kaltetu kopurua.

Estatuko lege berriarekin, Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen kidegotik hemeretzi espezialitate desagertuko dira Bigarren Hezkuntzako Irakasleen kidegoan txertatuz. Bestalde, 777/1998 Errege Dekretuan gertatzen zen bezala, irakasle teknikoen hamar familia zeudela lau deialdiak gainditu ahal zituztenak oposizioa egiteko, oraingoan Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidegora pasatuko dira.

Nafarroako Hezkuntza Departamentuak, Nafarroako funtzionarioen eta irakasle kontratatuen eskuduntza izanik, bere eskumenetatik, arreta handiz aztertu beharko du bosgarren xedapen gehigarriaren hirugarren puntua, Lanbide Heziketako sektore berezietako irakasle espezialisten kidegoari buruzkoa. Bestalde, ezinbestekoa ikusten dugu sektore profesional honek eskuratutako eskubideak ez murriztea.

Jatorrizko albistea: HEMEN