Senideen gaixotasun larri, ingreso eta heriotzagatiko baimenak

· Ahaidetasun mailaren taula

· Ordaindutako baimenen taula

*Familiarteko bat gaixotu edo ospitaleratuz gero noiz hartu ahal ditu langileak dagozkion egunak?

Familiartekoaren gaixotasunak iraundu, bitartean edo ospitalean dagoen bitartean, eta azken kasu honetan altaren hurrengo 15 egunetan, betiere bateragarria bada zerbitzuaren beharrekin.

* Zein kasutan UKATZEN AHAL ZAIO familiarteko bat gaixotu edo ospitaleratzeagatik langileari dagokion baimena?

Baimena eragin duen subjektuagatik beragatik emandako beste baimen bat hartu denetik gutxienez hilabetea iragan ez bada. Ospitaleko egonaldiak hilabetetik gora irauten badu, beste baimen baterako eskubidea egonen da. (23.5. art.).