GIDA SINDIKALA – Ikastolak EAE

.

1. Lanaldia

2. Lizentziak eta baimenak (Ordaindutako lizentziak / Ordaindugabeko baimenak)

3. Gurasotasuna

4. Eszedentziak

5. Erretiroa (Erretiro partzial aurreratua / Erretiro aurreratua)

6. Lansari taula

7. Eskaera ereduak

8. Lan-Hitzarmena