2024 urterako erretiro partziala eta errelebo-kontratuaren inguruko instrukzioa