Lizentziak eta baimenak

1. Ezkontza

Norberaren ezkontzagatik 15 egun natural.

2. Senide baten heriotza, gaixotasuna edo ospitalizazioa

3. Mediku kontsultetara joateko

Mediku-kontsultetara joateko lizentziak. Kontsulta-ordutegia eta lan-ordutegia aldi berean badira, lizentzia gutxieneko ezinbesteko denborarako izango da. Betiere, dagokion egiaztagiria aurkeztu beharko da.

4. Lehen mailako senideak mediku kontsultetara laguntzeko

Urteko 15 ordu, gehienez. Betiere, egiaztagiria aurkeztu beharko da.

5. AZP eta 0-3koen 2 eguneko baimena

2 egun urtean libre hartzeko, ikastetxeko zuzendaritzarekin koordinatu eta baimena lortu ondoren.

6. Etxebizitzaz aldatzeagatik baimena

Ohiko etxebizitzaz aldatzeagatik egun bateko baimena ordaindua.

7. Ordaindu gabeko baimenak

Urtean gehienez ere soldatarik gabeko 15 eguneko baimena.