Lekualdatze-lehiaketa eta ikuskaritzaren inguruko informazio berriak

438

Lekualdatze-lehiaketako destinoen behin-behineko esleipena argitaratu da:

1️⃣ Irakaskuntza ertainak: https://hezigunea.euskadi.eus/eu/inicio

2️⃣ Ikuskaritza kidegoa:
https://www.euskadi.eus/web01-a3hhlair/eu/contenidos/informacion/langile_d_ct_inspeccion/eu_def/index.shtml