Ikastoletatik ere Euskal Eskola Publiko Komunitarioa Eraikitzearen aldeko aldarria eraman dugu Lakuara

417

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastoletako LABeko ordezkariek elkarretaratzea egin dugu Gasteizen, Lakuako Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean, EAEko Hezkuntza Lege Aurreproiektu honi ezetz esan eta Euskal Herriak bere Hezkuntza Sistema behar duela adierazteko.

Euskal Herriak burujabea izango den Euskal Eskola Publiko Komunitarioa behar du. LABek ikastolek izaera propioa duen sarea osatzen dutela aldarrikatzen du. Izaera hori mantenduz, hezkuntza-sistema burujabearen bidean ekarpen propioa egiteko eragile aktibo direla adierazten du. EAEko Hezkuntza Legea publikotasun berri hori eraikitzeko tresna eraginkorra izan beharko litzateke eta hor eragiteko ikastoletako langileak borrokara deitzen ditugu honako aldarrikapenak defendatuz:

  • Euskal Herrirako Hezkuntza Sistema propioa eraikitzeko hezkuntza eskumenak eskuratzeko bideak bermatzea. Euskal Herriko gainontzeko lurraldeekin izango duen egiturazko harremana legean jasoz. Horrekin batera, hezkuntza eskumen osoaren transferentzia eta hezkuntza gaietan erabaki ahalmen osoa izatea, honen baitan langileria propioa izan eta arautzeko eskubidea gauzatuz. Euskal Herri osorako hezkuntza ekimen eta jarduerak sustatu; ildo honetan, Euskal Herriko hainbat eskualdetan (hala nola Nafarroaren hegoaldean eta Ipar Euskal Herrian) hala behar duten ikastolak eta bestelako hezkuntza ekimenak ekonomikoki lagundu. 
  • Ikasle guztiak euskaldunduko dituen euskara ikas-irakas eredu orokor eta inklusiboa ezartzea, langile guztien euskalduntzea bermatzearekin batera. Kontseiluak proposatu eta hezkuntza-eragile gehienek babestu duten proposamenari jarraiki, egun indarrean dauden hizkuntza ereduak gainditzea eta euskararen murgiltze eta mantentze sisteman oinarrituriko ikas-irakas eredu orokor eta inklusiboa ezartzea. 
  • Euskal Herria eta bere ondare linguistiko, kultural eta soziala aintzat hartzen dituen Euskal Curriculuma hezkuntza-sistema osoan ezartzeaeta egiturazko bide-lerro izatea.
  • Konfluentziatik eraikiko dugun Euskal Eskola Publiko Komunitarioara bideaneta sare publiko bakar, euskaldun, burujabe eta deszentralizatu berria ortzimugan, trantsizioari ekiteko eman beharreko urratsak hurrengoak dira:

. Ikastolen bokazio eta izaera publikoa aintzat hartuta, baldintzak dauden tokietan udala ikastoletako titularitatean sartzea.

. Ituntze unibertsalarekin amaitzeko neurriak hartzea eta funts publikoak eredu propioa garatzeko baldintzei lotzea: doakotasuna, euskal curriculuma, euskalduntzea, laikotasuna, hezkidetza, ekitatea, inklusioa, ikasleen aukera berdintasuna, eta langileen sarbide gardena. Eta hauek betetzen direla ziurtatzeko, diru publikoa jasotzen duten ikastetxe guztiei kontrol mekanismo zorrotzak ezartzea. Aipatutako betebeharrak betetzen dituzten ikastetxeen oinarrizko hezkuntza beharrak eta azpiegiturak osoki finantzatuz.

  • Euskal Eskola Publiko Komunitarioaren eraikuntzan tokiko administrazioen eskumenak areagotzea. Besteak beste, udalerri horretako ikastetxeen eskolaratze eta planifikazio bateratua antolatzeko eta matrikulazio prozesu bakarrak egin eta hauetan eragiteko eskuduntza izateko. Segregazioari aurre egiteko neurri errealak ezartzea.
  • Kalitatezko hezkuntza eta lanpostuak bermatzeko hezkuntzara bideratzen den inbertsioa BPGren %6 izatea. Egungo azpifinantzaziotik, ahal bezain azkarren, Europako bataz besteko inbertsiotik harago joatea. Hala eskola publikoetan nola itundutakoetan ratioak jaistea. 
  • Ikastoletako langile guztien lanpostuak bermatzea. Euskal Hezkuntza Zerbitzuko ikastetxeetako langile guztien lan-baldintzak parekatzea. Ikastoletako zerbitzu guztiak kudeaketa zuzenera pasatzea.
  • Haur hezkuntzako 0-6 etaparen eta bereziki lehen zikloaren (0-3) aitortza pedagogikoa, koordinazioa eta sustapena. Etapa honetako langileen lanpostuen defentsa.