Lizentziak eta baimenak

Lan-legepeko sukaldari eta garbitzaileen lan hitzarmena

Eskaerak EIZU bidez egin behar dira helbide honetan:

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/personal-educacion/

Norbera ezkontzeagatik hartutako lizentzia

Ikusi 27. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Senideak ezkontzeagatik hartutako lizentzia

Ikusi 27.3 artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Senideen gaixotasun larri, ospitaleratze edo heriotzagatiko lizentziak

Ikus ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege Dekretuaren 127.Hirugarren artikulua. Horren bidez, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko zenbait neurri hartu eta luzatzen dira, La Palma uhartea berreraikitzen laguntzeko eta beste kalteberatasun-egoera batzuei laguntzeko; merkataritza-sozietateen egiturazko aldaketei eta gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala uztartzeari buruzko Europar Batasunaren zuzentarauen transposizioa egiteko; eta Europar Batasuneko Zuzenbidea betearazteko eta betetzeko. (BOE, 2023-06-29 )

 • ┬źEusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako┬╗ hitzarmen kolektiboa erregistratu eta argitaratzea xedatzen duen Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariaren 2004ko maiatzaren 21eko Ebazpenaren 24. artikuluko epeak aldatzen dira. Beraz, epe berriak honela geratuko dira:
  • Odol-ahaidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko bigarren mailara arteko senideen heriotzagatik, edota, elkarrekin biziz gero, maila urrunagoko senideen heriotzagatik, 3 lanegun, eta ezkontidearen, bikotekidearen edo seme-alabaren egiaztaturiko gaixotasun larriagatik edo heriotzagatik, 5 lanegun.
  • 5 laneguneko baimena ezkontidearen, izatezko bikotekidearen edo odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaideen gaixotasunagatik, ospitaleratzeagatik edo atseden hartzea eskatzen duen ospitaleratzerik gabeko ebakuntza kirurgikoagatik , izatezko bikotekidearen odolkidetasunezko ahaidea barne, bai eta aurrekoak ez diren pertsonena ere, langilearekin etxebizitza berean bizi bada eta hura benetan zaindu behar badu.
  • Aipaturiko lizentzia-aldiei 2 egutegi-egun gehiago gehituko zaizkie, gertakizunak langilearen ohiko bizilekutik 150 km baino urrutiago gertatzen badira.

Senideak zaintzeko baimenak

Ikus ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege Dekretuaren 127.Hirugarren artikulua. Horren bidez, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko zenbait neurri hartu eta luzatzen dira, La Palma uhartea berreraikitzen laguntzeko eta beste kalteberatasun- egoera batzuei laguntzeko; merkataritza-sozietateen egiturazko aldaketei eta gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala uztartzeari buruzko Europar Batasunaren zuzentarauen transposizioa egiteko; eta Europar Batasuneko Zuzenbidea betearazteko eta betetzeko. (BOE, 2023-06-29 )

Ohiko etxebizitzaz aldatzeko lizentzia

Ikusi 30. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Adingabearen jaiotzegatik/zaintzagatiko lizentziak

IIkusi 25. eta 26. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Haurdunaldiko, erditzeko eta bularra emateko lizentzia.

Aitatasun-lizentzia. 

Nahitaezko betebehar publikoak edo norberaren betebeharrak betetzeko lizentzia

Ikusi 29. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea. 

Kargu hautetsiari dagozkion zereginak egiteko baimena

Ikusi 40. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Adingabekoak,ez gaituak edo odol ahaidetasunerako bigarren mailara arteko senideak zaintzeko edota norberaren gaixotasunegatik hartutako baimena

Ikusi 34. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Azterteketarako joateko baimenak

Ikusi 37. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Norberaren eginkizunetarako baimena:administrazio eta erakunde publikoetarako kidegoetara eta eskaletara sartzeko deialdietan ezarritako hautatze-probetako ariketak egiteko baimena

Ikusi 41.3. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Ikasketak edo praktikak egiteko baimena

Ikusi 36. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Lanaldiaren borondatezko murrizketa

Ikusi 42. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Norberaren eginkizunetarako baimena:lanaldiaren murrizketa ikasketak ofizialak egiteko

Ikusi 41.2. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Norbere eginkizunetarako baimena

Ikusi 41. artikulua. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea.

Lehenengo mailako senideen oso gaixotasun larria dela-eta eta lanaldia murrizteko baimena (ordainduta eta hilabeterako gehienez)

Ikusi Lehenengo Xedapen Gehigarria. Ebazpena, 2009ko otsailaren 16koa, Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariarena. Honen bidez ebazten da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea eta Ikusi 40. Artikulua. 83/2010 Dekretua, martxoaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzura diharduten funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena.

8 asteko baimena (ordaindu gabea)

Ikus ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege Dekretuaren 128. artikulua. Horren bidez, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko zenbait neurri hartu eta luzatzen dira, La Palma uhartea berreraikitzen laguntzeko eta beste kalteberatasun-egoera batzuei laguntzeko; merkataritza-sozietateen egiturazko aldaketei eta gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala uztartzeari buruzko Europar Batasunaren zuzentarauen transposizioa egiteko; eta Europar Batasuneko Zuzenbidea betearazteko eta betetzeko. (BOE, 2023-06-29 )

 • Eskaera: eskaera gutxienez hamabost egun (baliodun) lehenago egin behar da. Gaur egun, EIZUn baimena erabilgarri izateko lanean ari gara, eta datozen asteetan eskuragarri egongo dela aurreikusten da. Bitartean, baimena Tramitagune Hezkuntzaren bidez eskatu ahal izango da, eskaerari familia-liburua erantsiz.
 • Baimena hartzea: ez ordaindutako guraso-baimena da, semea, alaba edo etxean hartutako adingabea zaintzeko (adingabeak zortzi urte bete arte), eta gehienez ere 8 asteko iraupena izango du. Honako berezitasun hauekin:
 • Hartzeko 8 asteak 8 urteko aldirako dira guztira, eta ez dira urtekoak.
 • Aste horiek jarraian edo zatika hartu ahal izango dira. Baimena zatika hartzen bada, aste osoko gutxieneko aldietan hartu beharko da.
 • Baimena langileak ordura arte egiten duen lanaldi motan baliatuko da.