Zerbitzuak aldi baterako etetea

  • Seme-alaba adingabea zaintzeko. Edozein unetan eskatu ahalko da, adingabeak 3 urte bete arte eskainitako ordezkapenari uko egiteko aukera. Aldi baterako lan-etetearen egoera hauetan sartu direnek egoera horretan egongo ez bailiren deituak izateko eskubidea izaten jarraituko dute eta ordezkapenak egiteko eskaintzen zaien aldia emandako zerbitzu-denboratzat konputatuko zaie.
  • Egoera horretan ematen den denbora ez da kontutan hartzen antzinatasunerako ezta Gizarte Segurantzarako.
  • Kontuan hartuko da denbora hau barematzeko.
  • Onuradunak gutxienez 20 egun lehenago adierazi behar du idatziz libre egoerara bueltatzen dela, adingabeak 3 urte betetzen dituenean edo berak etetea erabakitzen duenean.
  • Gurasoetako batek bakarrik eskatu ahalko du.
  • Eskabide orria bete behar da eta Lurralde Ordezkaritzan entregatu.

ADI!!! Kasuan kasu komenigarria izan daiteke norberaren egin beharretako baimena erabiltzea.

Zerbitzuak aldi baterako etetea eta norberaren behar izanetarako baimenaren arteko aldeak.