Transkribatzaileak eta material egokitzaileak

Transkribatzaileek eta material-egokitzaileek eginkizun hauek betetzen dituzte:

1. – Lan osagarriak egitea ekoizpen bibliografikoa.

2. – Erreprodukzioa, grabazioa eta kopiak, euskarri-modalitate guztietan.

3. – Brailleren transkripzioa eta zuzenketa.

4. – Erliebezko diseinuetan eta maketen produkzioan parte hartzea.

5. – Agintzen zaion guztietan eta jarraibideak betez, testuen eta grabazioen kalitatea kontrolatzea eta gainbegiratzea.

6. – Bere ardurapeko makinen mantentze-lanak.

7. – IBTko kideekin koordinatzea, baliabide eta laguntza teknikoak prestatzeko prozesua errazteko.