Seme-alabak zaintzeko eszedentzia

  • Edozein unetan eskatu ahalko da adingabeak 3 urte bete arte. 
  • Lanpostua gordetzen da.
  • Egoera horretan igarotzen den denbora antzinatasunerako zein jubilaziorako konputagarria da.
  • Gurasoak, biak lanean dabiltzanean, bietako bat bakarrik baliatu ahal izango da eskubide horretaz.
  • Egoera horretan gauden bitartean ezin da ordaindutako lan kontraturik izan.