Lizentziak eta baimenak

Norbera ezkontzeagatik hartutako lizentzia

Ikusi 23. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Eskabide orria

Senideak ezkontzeagatik hartutako lizentzia

Ikusi 23.3 artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Eskabide orria

Senideen gaixotasun larri, ingreso edo heriotzagatiko lizentziak

Ikus ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege Dekretuaren 127.Hirugarren artikulua. Horren bidez, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko zenbait neurri hartu eta luzatzen dira, La Palma uhartea berreraikitzen laguntzeko eta beste kalteberatasun-egoera batzuei laguntzeko; merkataritza-sozietateen egiturazko aldaketei eta gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala uztartzeari buruzko Europar Batasunaren zuzentarauen transposizioa egiteko; eta Europar Batasuneko Zuzenbidea betearazteko eta betetzeko. (BOE, 2023-06-29 )

 • «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboa erregistratu eta argitaratzea xedatzen duen Lan eta Gizarte Segurantza zuzendariaren 2004ko maiatzaren 21eko Ebazpenaren 24. artikuluko epeak aldatzen dira. Beraz, epe berriak honela geratuko dira:
  • Odol-ahaidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko bigarren mailara arteko senideen heriotzagatik, edota, elkarrekin biziz gero, maila urrunagoko senideen heriotzagatik, 3 lanegun, eta ezkontidearen, bikotekidearen edo seme-alabaren egiaztaturiko gaixotasun larriagatik edo heriotzagatik, 5 lanegun.
  • 5 laneguneko baimena ezkontidearen, izatezko bikotekidearen edo odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaideen gaixotasunagatik, ospitaleratzeagatik edo atseden hartzea eskatzen duen ospitaleratzerik gabeko ebakuntza kirurgikoagatik , izatezko bikotekidearen odolkidetasunezko ahaidea barne, bai eta aurrekoak ez diren pertsonena ere, langilearekin etxebizitza berean bizi bada eta hura benetan zaindu behar badu.
  • Aipaturiko lizentzia-aldiei 2 egutegi-egun gehiago gehituko zaizkie, gertakizunak langilearen ohiko bizilekutik 150 km baino urrutiago gertatzen badira.

Senideak zaintzeko baimenak.

Ikusi 23.3 artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Ohiko etxebizitzaz aldatzeko lizentzia

Ikusi 26. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Adingabearen jaiotzegatik/zaintzagatiko lizentziak

Ikusi 20. eta 21. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Haurdunaldiko, erditzeko eta bularra emateko lizentzia. Eskabide orria

Aitatasun-lizentzia. Eskabide orria

Nahitaezko betebehar publikoak edo norberaren betebeharrak betetzeko lizentzia

Ikusi 25. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Eskabide orria

Kargu hautetsiari dagozkion zereginak egiteko baimena

Ikusi 35. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Eskabide orria

Adingabekoak,ez gaituak edo odol ahaidetasunerako bigarren mailara arteko senideak zaintzeko edota norberaren gaixotasunegatik hartutako baimena

Ikusi 29. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Eskabide orria

Azterteketarako joateko baimenak

Ikusi 32. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Eskabide orria

Norberaren eginkizunetarako baimena:administrazio eta erakunde publikoetarako kidegoetara eta eskaletara sartzeko deialdietan ezarritako hautatze-probetako ariketak egiteko baimena

Ikusi 36.3 artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Eskabide orria

Ikasketak edo praktikak egiteko baimena

Ikusi 31. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena..

Eskabide orria

Lanaldiaren borondatezko murrizketa

Ikusi 53. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Eskabide orria

Norberaren eginkizunetarako baimena:lanaldiaren murrizketa ikasketak ofizialak egiteko

Ikusi 36.2 artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Eskabide orria

Partzialki ordaindutako baimena

Ikusi 56. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Eskabide orria

Norberaren eginkizunetarako baimenak

Ikusi 36. artikulua. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena.

Lehenengo mailako senideen oso gaixotasun larria dela-eta eta lanaldia murrizteko baimena (ordainduta eta hilabeterako gehienez)

Ikusi Lehenengo Xedapen Gehigarria. Ebazpena, 2004ko maiatzaren 21ekoa, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarena, «Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako» hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena eta ikusi 44. Artikulua. 185/2010 Dekretua, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena.

Eskabide orria

8 asteko baimena (ordaindu gabea)

Ikus ekainaren 28ko 5/2023 Errege Lege Dekretuaren 128. artikulua. Horren bidez, Ukrainako Gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko zenbait neurri hartu eta luzatzen dira, La Palma uhartea berreraikitzen laguntzeko eta beste kalteberatasun-egoera batzuei laguntzeko; merkataritza-sozietateen egiturazko aldaketei eta gurasoen eta zaintzaileen familia-bizitza eta bizitza profesionala uztartzeari buruzko Europar Batasunaren zuzentarauen transposizioa egiteko; eta Europar Batasuneko Zuzenbidea betearazteko eta betetzeko. (BOE, 2023-06-29)

 • Eskaera: eskaera gutxienez hamabost egun (baliodun) lehenago egin behar da. Gaur egun, EIZUn baimena erabilgarri izateko lanean ari gara, eta datozen asteetan eskuragarri egongo dela aurreikusten da. Bitartean, baimena Tramitagune Hezkuntzaren bidez eskatu ahal izango da, eskaerari familia-liburua erantsiz.
 • Baimena hartzea: ez ordaindutako guraso-baimena da, semea, alaba edo etxean hartutako adingabea zaintzeko (adingabeak zortzi urte bete arte), eta gehienez ere 8 asteko iraupena izango du. Honako berezitasun hauekin:
  • Hartzeko 8 asteak 8 urteko aldirako dira guztira, eta ez dira urtekoak.
  • Aste horiek jarraian edo zatika hartu ahal izango dira. Baimena zatika hartzen bada, aste osoko gutxieneko aldietan hartu beharko da.
  • Baimena langileak ordura arte egiten duen lanaldi motan baliatuko da.