Adingabeak zaintzeko baimena

  • Langileak lanaldi arrunta murrizteko baimena eskatu ahal izango du bere ardurapean hamabi urtetik beherako adingabekoren bat badu. Lanegunaren herenekoa izango da gutxienez edo erdikoa gehienez, lansarian dagokion beherapenarekin.
  • Eskabide orria bete behar da eta Tramitagunearen bidez entregatu. Hezkuntzako web-gunean eskaera orriak dituzue.