Adinagatiko arreta zuzeneko murrizketa

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako hitzarmen kolektiboak (2004ko ekainaren 17ko EHAA), 51. artikuluan, ordutegi-murrizketak arautzen ditu, esanez: “60 urtetik gorako langileentzat ordu-murrizketak ezarriko dira. Batzorde Parekideak baldintza hori aplikatzeko formulak ezarriko ditu. Sektore horretako ezaugarri bereziak alde batera utzita, unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionario publikoen sektorean irudi

horretarako erabiltzen direnen antzekoak izango dira. Neurri hori 55 urtetik gorakoentzat zabal daiteke apurka-apurka, betiere langile kopurua kontuan hartuta”.

  • NORI ZUZENDUTA:

a) Lan-kontratudun hezitzaile finkoak, mugagabe ez-finkoak edo lanpostu

hutsetan dauden bitartekoak (hezkuntza-laguntzako espezialistak, fisioterapeutak, zeinu-mintzairaren interpretea eta terapeuta okupazionalak), abuztuaren 31n 59 urte dituztenak (60 urte bete gabe).

Egoera honetan daudenei asteko bi ordu zuzeneko arretatik murriztuko zaie.

b) Lan-kontratudun hezitzaile finkoak, mugagabe ez-finkoak edo lanpostu

hutsetan dauden bitartekoak (hezkuntza-laguntzako espezialistak, fisioterapeutak, zeinu-mintzairaren interpretea eta terapeuta okupazionalak), abuztuaren 31n 60 urte edo gehiago badituzte eta erretiro partziala hartzeko baldintzak betetzen ez badituzte.

Egoera honetan daudenei zuzeneko arretako orduen herena, murriztuko. Baldintza batzuk bete behar dira hau eskuratzeko.

Murrizketa hauek ez dira beste murrizketak bezala eta eskolan egon behar da murrizketa orduetan.

Hemen duzue informazio gehiago:

https://www.euskadi.eus/adinaren-arrazoiarengatik-irakastorduenzuzeneko-arretaren-murrizketa/web01-a3hklaei/eu/