0-3ko Curriculuma arautzen duen Dekretu forala

https://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=5954862

61/2022 FORU DEKRETUA, EKAINAREN 1EKOA, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO HAUR HEZKUNTZAREN ETAPAKO IRAKASKUNTZEN CURRICULUMA EZARTZEN DUENA