Estatu espainoleko lan-hitzarmenaren pean dauden eta kudeaketa pribatukoak diren 0-3ko langileen lan baldintzak

1– Langileen estatutua: https://bizilan.eus/zer-da/zer-da-langileen-estatutua/


2- Laguntza-zentroen eta haur-hezkuntzakoen XII. hitzarmen kolektiboa (estatu espainolekoa): https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10956

Soldatak: Ebazpena, 2022ko uztailaren 28koa, Laneko Zuzendaritza Nagusiarena, Laguntza eta Haur Hezkuntzako Zentroen Hitzarmen Kolektiboaren I. eranskineko soldata-taulak erregistratu eta argitaratzen dituena.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13572

Haur-hezkuntzako ikastetxeen soldata-taulak (taula orokorra)

2021eko irailaren 1etik aurrerako taulak