Lan eskaintzari uko justifikatuak

ORDEZKOEN ARAUDIA 5.3.

“Uko egiteko arrazoi horietakoren bat alegatzen duenak, hori jakinarazten duenetik, 10 laneguneko epea izango du dagozkion egiaztagiriak aurkezteko. Horrez gain, ukoa eragin zuen arrazoia amaitu egin dela jakinaraztean, egiaztagiria aurkeztu beharko zaio Haurreskolak Partzuergoari (hori amaitu dela egiaztatzeko). Jakinarazpena uko egitearen arrazoia amaitu eta 10 laneguneko epean egin beharko da.”

Ukoak justifikatzeko: eredua bete eta sinatzeaz gain hauxek dira kasu bakoitzean bidali behar diren agiriak

Kasu-bakoitzean-bidali-beharreko-agiriak