Covidaren aurreko Kontingentzia Protokoloa prestatzean Nafarroako Hezkuntza Departamentuak dituen seriotasunik eza eta mespretxua salatu ditu LABek

351

Lerro hauen bidez, LABek bere ezinegona eta haserrea adierazi nahi ditu, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak 2021-2022 ikasturterako aurrez aurreko hezkuntza-jardueraren garapenaren prebentzio eta antolaketa protokoloa prestatzeko izaten ari den prozesuagatik.

Departamentuarekin parte hartu dugun bileretan, LABek askotan galdetu du protokolo honi buruz, baina ez zaio inoiz horri buruzko informaziorik eman. Apirilaren 21ean prentsan argitaratu zen, 2021-2022 ikasturtean, aurten ezarri diren covid-19ren aurreko irakasleen hezkuntza-errefortzuko neurriei eusteko asmoa zutela, eta honela izan genuen haien asmoen berri. Hori onartezina eta errespetugabea iruditzen zaigu sindikatuekiko, hain prozesu garrantzitsu batean ezinbesteko partaide izan beharko luketen hezkuntza-eragileekiko.

Informazio hori argitaratu ondoren, egun berean bilera batzuetara deitu gintuzten hezkuntzako hainbat eragile, datorren ikasturterako kontingentzia-protokoloa prestatzeko. Ez aurretik, ez bilera hartan, ez zitzaigun eman egungo protokoloaren baloraziorik -funtsezko zerbait, gure iritziz-, ezta ekarpenak egiteko zirriborrorik ere. Gainera, gure ekarpena 24 orduko epean bidaltzeko eskatu ziguten. Badirudi Gimeno Departamentu-buruaren jokabide hori propaganda-arrazoien ondorio baino ez dela, hezkuntza-eragile guztiekin biltzen dela pentsarazteko, nahiz eta gure proposamenak aintzat hartzeko inolako asmorik ez izan, iaz gertatu zen bezala, orduan ez baitzuen ekarpenik onartu. Nafarroako Eskola Kontseiluak txosten adostu batean egindako gomendio gehienak ere ez zituen kontuan hartu. Txosten horretan, besteak beste, osasun-protokolo hertsiaren ondorioei aurre egiteko neurri pedagogikoak hartzearen garrantzia azpimarratzen zen, baita neurri horiek hartzeko beharrezko baliabideak jartzearen garrantzia ere (ratioak jaistea, behar bezala hornitutako plataforma digital bat sortzea…), egun gauzatu ez diren neurriak, guztiok dakigun bezala.

Kezkatuta ikusten dugu Departamentua aurreko ikasturtearen antzera ari dela lanean: protokolo zaharkitu bati eusten diote, beren immobilismoan murgilduta, eta inplikatutako agenteei entzungor egiten diete. Adierazgarria iruditzen zaigu, adibidez, kontingentzia-protokoloak azaleren garbiketari buruzko neurri zehatzak jasotzen jarraitzea, Nafarroako Gobernuko osasun-teknikariek adierazi dutenean kontaktu bidez kutsatzeko arriskua oso txikia dela, edo ahal den guztietan aire zabalean jarduerak egiteko gomendioari entzungor egiten jarraitzea. Iradokizun horiek guztiak kontuan hartu eta Osasun Publikoak ezarritako irizpideak abiapuntu izango lituzkeen protokolo batean sartu beharko lirateke.

Beraz, LABetik 2021-2022rako protokoloa egiteko Departamentuari eskatzen diogu:

– Eska diezaiola Osasun Publikoari jarraitu beharreko osasun-irizpideak zehazteko.
– Ikasturte honetan protokoloaren funtzionamendua ebaluatzeko, bere gabeziak eta ikasleengan zein langileengan izan dituen eta dituen ondorio emozional eta pedagogikoak detektatzeko.
– Hezkuntza-esparrua oso konplexua dela kontuan hartuta, honen moduko erabaki garrantzitsuak hartzeko, ados dezala (eta ez soilik informatu) eragile guztiekin eta koordinatu zerbitzu guztiekin egin beharreko jarduerak.
– Osasun-irizpideez gain, irizpide pedagogikoak eta pertsonen ongizatekoak ere jasotzeko (gure ustez, irizpide horiek ez dira kontuan hartu ikasturte honetan).

LABetik ohartarazten dugu ez dugula berriro jokabide hori onartuko, eta salatzen jarraituko dugu Hezkuntza Departamentuak ez duela hezkuntza-komunitatearekin kontatzen, nahiz eta kontseilariak behin eta berriz gurekin biltzen dela esan. Bilera eta adostasuna ez dira sinonimoak, Gimeno jaunari hala iruditzen bazaio ere.