SuTaGar: Ekoizpen gorabeherengatiko kontratuen iraupenari buruzko akordioa + Akordio Laborala (2023)

57

Ekoizpen gorabeherengatiko kontratuen iraupenari buruzko akordioa

Acuerdo duración contratos por circunstancias de la producción

Ekoizpen-gorabeherengatiko-kontratuen-iraupenari-buruzko-akordioa-Acuerdo-duracion-contratos-por-circunstancias-de-la-produccion-1Akordio laborala: behean deskargatzeko

Hona, laburpena

AKORDIOA LABURREAN

LAN-BALDINTZEI LOTURIKOAK

ARLO PUBLIKOAN

Sektore guztietan PLANTILAK MANTENTZEA

 • Hurrengo urteetan jaiotze-tasaren beherakadak sortu dezakeen egoerari aurrea hartu.
 • Eskola publikoa indartu, gela itxieren aurrean enpleguari eutsiz.
 • Etorkizuneko Giza Baliabideak bermatu eta zeregin berrietarako baliatu: hizkuntza-proiektuak, euskararen irakaskuntza indartzeko, hezkidetza proiektuak garatzeko edota aniztasunaren trataerarako.

Sektore guztietan PLANTILAK ESLEITZEKO IRIZPIDEAK ADOSTEA

 • Irakasleak: 2022an lortutako berrikuntza pedagogikoko figuraz gain, euskararen irakaskuntzarako programetarako, hezkidetzarako eta aniztasunaren trataerarako. Formazio eta laguntza-programa gehigarriak.
 • Heziketa Berezia: aniztasun eta inklusiorako irizpideak, funtzioak zehaztea, ratioak adostea eta formazio- programak.
 • Sukaldari eta Garbitzaileak: egungo beharrak eta etorkizunekoak aztertuz esleipen irizpideak negoziatu eta enplegu plana egin.
 • Haurreskolak: egungo beharrak eta etorkizunekoak aztertuz esleipen irizpideak negoziatu.

Azpisektore guztietan BEHIN-BEHINEKOTASUNA %5era MUGATZEA

 • EPE prozesuak hiru urtero egitea eta bertan 3 urtez dotazioa izan duten lanpostu guztiak ateratzea (ezingo dituzte estrukturalak diren lanpostuak ezkutuan izan).
 • Irakasleen EPE ereduaren aldaketa negoziatzea.
 • Behin-behineko irakasleen egoeraren azterketa langilearen adina eta antzinatasuna kontuan hartuz soluziobideak aztertzeko.

Hezkuntza Laguntzaile Espezialistaren soldata Haur Hezitzaileekin PAREKATZEA

 • Antzeko funtzio eta ardurak dituztenekin parekatu 2004an, 2025ean eta 2026an.
 • % 10,4ko igoera.

Kolektibo feminizatu eta prekarioenen AITORTZARAKO NEURRIAK ADOSTEA

SUKALDE ETA GARBIKETAKO langileen lanaren balio politiko, sozial eta ekonomikorako.

ENPLEGUARI LOTURIKO beste neurri batzuk ADOSTEA

 • Gazteberritze planak aztertu eta adostea 60 urtetik gorako langileentzat.
 • Langileen ordezkapenak era arin eta egokian kudeatzeko sindikatuekin negoziatu eta adostea.

Jangela ereduaren inguruko AZTERKETA egitea 2024-2025ean, langileen izaera barne

 • Orain azpikontratatua, etorkizunean?
 • Langileen kudeaketa publikorako ereduak aztergai

Langile kolektibo guztiak EUSKALDUNTZEA

 • Lanpostu zerrendetan hizkuntza-eskakizunak zehaztu.
 • Etengabeko euskalduntzea bultzatu eta plan berezituak euskaldunak ez diren kolektiboetan: lanbide heziketa eta sukalde eta garbiketako langileak.

ITUNDUTAKO ARLOAN: IKASTOLAK ETA GIZARTE EKIMENA

Arlo publikoko langileekin SOLDATA PAREKATZEA

 • 2023 eta 2024an zehar azterketa.
 • 2025-2026 / 2026-2027 kurtsoetan gauzatzea.

Langileen kontratazioa egiterakoan GARDENA DEN EREDUA EZARTZEA

 • Berdintasun, Meritu eta Gaitasun printzipioetan oinarrituta eta eskaintzen publizitatea.
 • Itundutako eskola bakoitzak Lanpostu Zerrenda 2 urtero egiteko betebeharra.

Arlo publikoko langileen lan baldintzekin homologatzeko AZTERKETA abiatzea

 • 2023 eta 2024an zehar azterketa.
 • Soldata ez den beste lan baldintzak. Prozesua zein baldintzetan burutuko den adostuko da ikastetxeen proiektua, koordinazioa eta formazioa bermatuz.

Adostasunezko publifikazio prozesuetarako araudia negoziatzea, langileak SUBROGATUZ

 • Langile kolektibo bakoitzaren subrogazio-baldintzak adostu.
 • Langile bakoitzaren egoerari erantzuteko irtenbide adostuak: titulazioa eskuratzeko moratoriak, euskalduntze planak, antzinatasuna bermatzea, lan-legepeko kontratazioa, etab.

AZPIKONTRATAK

Azpikontratatuta dauden eremuen AZTERKETA eta EREDUA eztabaidatu

 • Azterketa burutzeko prozedura, oinarrizko aztergaian eta irizpidea 2023an adostu.
 • Emaitzarik onenak dituzten ereduak lehenetsi eta gauzatzeko plangintza garatu, garbitzaile, jangelako hezitzaile zein autobusetako langileak lehenetsiz.

EREDUARI LOTURIKOAK

DOAKOTASUNA

 • Baliabide publikoak jasotzen dituen edozein erakunderi exijitzen zaio kontuak argitzea eta halaxe da euskal hezkuntzan ere. Hori dela eta, ikastetxe guztiek urteroko kontuak modu gardenean publiko egingo dituzte administrazioak horretarako ahalbidetuko duen eran.
 • Hezkuntza administrazioak berariazko administrazio-unitate baten bidez ezarriko ditu kontrol mekanismoak, hezkuntza zerbitzua benetan doakoa izango dela bermatzeko. Administrazio-unitatea berehala sortuko da eta sortze-momentu berean hezkuntza sistemako ikastetxe guztien auditoretza planifikatuko du, 2025 ikasturterako ikastetxe guztien auditoretzak izateko.

EUSKARA

 • Hezkuntza sailak euskalduntzea bermatzeko hizkuntza-proiektuak garatzeko planifikazioa egingo du.
 • Hezkuntza Sailak hurrengoak bermatuko ditu:
  • Ikastetxe bakoitzak bere Hizkuntza Proiektua izateko baliabide-pertsonal eta material nahikoak; hezkuntza sailaren ardura izanik hizkuntza-proiektuak gauzatzeko aholkularitza, gidaritza, jarraipena eta ebaluazioa.
  • Hezitzaile orok hizkuntza-gaitasun nahikoa, goi-mailakoa, bere disziplinan jariotasunez eta aberastasunez bestelakoa dela bermatzeko dagozkion etengabeko prestakuntza-lerroak eskura izatea.
  • Ikastetxeko hezkuntza-komunitatearen parte diren familiei begirako euskalduntze programak, ikastetxeetan “euskara harrera hizkuntza izatea” izanik helburu.

SEGREGAZIOA

 • Eskola eskaintzaren plangintzak eta ikasleen onarpena arautzen duten mekanismoek ekitatea gauzatzeko ikasleen banaketa orekatua izango dute helburu funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan, ikasleak arrazoi sozioekonomikoengatik edo beste izaera batekoengatik bereizi ez daitezen. Hori dela-eta, bata zein bestea arautzen duten erreglamenduak etengabeko ebaluazio eta hobekuntza prozesuan egongo dira; gizarte kohesioa izango delarik eskola erabakitze eskubidearen gainetik egongo den printzipio gorena.
 • Eskola-plazen eskaintza benetako eskolatze-premietara egokituko da, ez dadin egon ez azpieskaintzarik, ez gaineskaintzarik.
 • Eusko Jaurlaritzan hezkuntzaren arloko eskumena duen sailak elkarrizketa aktiboko prozesu bat abiaraziko du hezkuntza-komunitatearekin, eskola-segregazioaren aurkako itun bat lortzeko. Akordio sozial horren oinarrizko partaide izango dira hezkuntza arloan ari diren profesionalak ordezkatzen dituzten sindikatuak baita ere.

AKORDIOAREN JARRAIPENA

Akordio honetan adierazitako konpromisoak dagozkion negoziazio-mahaietara eramango dira, bertan berretsiak izan daitezen, dagozkien gehiengoak lortu ezkero, indarrean jartzeko.

AkordioarenEdukiak